0578-2950998
jiekai@chinajiekai.com
JK2017
    发布时间: 2020-06-05 14:42    
型号/信息:JK2017
毛重:
4.0kg
净重:
3.0kg
容积:
28L
材质:
PP
包装尺寸:
42*40.5*30cm